Santes Dwynwen

Dydd Santes Dwynwen / Saint Dwynwen’s Day

25.01.18

 

 

A 4th-century Welsh princess who lived in what is now the Brecon Beacons National Park. Dwynwen was unlucky in love, so she became a nun and prayed that true lovers have better luck than she did. Dwynwen set up a convent on Llanddwyn Island, a beautiful little spot on Anglesey. Her name means, ‘she who leads a blessed life’. We celebrate St Dwynwen’s Day – 25 January – in much the same way as people mark St Valentine’s Day on 14 February

 

Ddaeth Dwynwen o Barc Gwledig Bannau Brycheiniog, roedd y Dywysoges Dwynwen yn ferch hardd i frenin de Cymru. Pan gafodd ei gwahardd rhag priodi’r dyn yr oedd yn ei garu, rhedodd i ffwrdd a daeth yn lleian. Cysegrodd weddill ei hoes i helpu cariadon eraill i ddod o hyd i hapusrwydd.Daeth Dwynwen yn nawddsant cariadon Cymru. Ddechreuodd Dwynwen lleiandy  ar Ynys Llanddwyd, Ynys Mon. Mae ei bywyd yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar Ddiwrnod Santes Dwynwen, 25 Ionawr, sy’n gyfatebol i Ddydd Sant Ffolant.

 

Celebrate Santes Dwynwen at Copperfish / Dewch i Dathlu Santes Dwynwen yn Bwyty y Copperfish

 

Book a table now to avoid disappointment and receive a glass of bubbly on arrival. Quote : Santes Dwynwen

Bwciwch bwrdd nawr a ddwedwch ‘Santes Dwynwen’ i sicrhau cael gwydryn o win bwrlwmus ar ddyfodiad.

 

01792 365208

 

Or cwtch up in our cosy Caf’ , The Beach Hut Cafe’ and enjoy a Dwynwen’s Hot Chocolate.

Neu ddewch i’r Beach Hut Cafe’ am Siocled Poeth Melus.

 

All Articles